Codarts Veerlaan, (circusschool)

Samen met Studio Kortmann wordt gewerkt aan het aanpassen van het nieuwe pand van de circusschool van Codarts te Rotterdam. In de startfase hebben we ons gefocust op een totaalbeeld en de specifieke toepassing daarvan op de circusschool.  Conform onze visie wilden we niet komen met een standaard aanbod maar zijn we vraaggericht aan de slag gegaan. Centraal staat dat het interieur hulp moet bieden in het onderwijs aan en het welzijn van de studenten. Uit de gesprekken met de studenten kwamen duidelijke speerpunten naar voren. Deze hebben vooral betrekking op een goede en veilige training en mogelijkheden voor ontspannen en opladen tussen de trainingen door. Het meeste rendement hiervoor bleek haalbaar te zijn uit:

het ontwerp van een goede vloer, akoestische wanden, kasten voor attributen, indirecte verlichting, ontspanningsruimtes en mogelijkheid om op een goede en fijne plek te eten.

 

Zo ontstond het concept Inspanning VS Ontspanning. 

 

De meeste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. De grootste uitdaging ligt nog in het realiseren van een tussenverdieping in de foyer. In 2020 wordt het geheel opgeleverd.