Rietgoed

Iris staat met beide benen op de grond. In haar huidige projecten wel heel letterlijk: Voor haar nieuwste project stapt Iris juist de natte veengebieden in. Onder invloed van kunstmatige grondwaterstand, waardoor bodemdaling ontstaat en broeikasgassen worden uitgestoten is er landelijk veel aandacht voor het aanpassen van de traditionele landbouw naar gewassen die goed gedijen in de natte grond. Dit kan bodemdaling tegengaan en broeikasgasuitstoot verminderen. Maar dan moet er wel een goede toepassing van het materiaal gevonden worden. Zo onderzoekt Iris de mogelijkheid om van de rietsigaar(lisdodde) garen te maken om textiel te maken. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Product

Product

Date