Uit De Klei Getrokken

Met Bakkie trots maken wij koffie-/thee kopjes gemaakt van lokale klei. Vanuit daar is ook een samenwerking met Het Chabot Museum, Rotterdam ontstaan. We haalden klei uit het landschap waar kunstenaar Henk Chabot werkte en woonde (het land van Chabot) en maakte er een speciaal bakkie van. Eind 2022 kregen wij de kans om een 2e en 3e keer klei ophalen uit het land van Chabot die vrijkwam bij de aanleg van de A16. Een snelweg die dwars door het gebied gaat lopen. Toen we de klei aan het verwerken waren in de werkplaats, om er bakkies trots van te maken, stuiten wij op een ‘raar’ stuk klei. Toen we het vonden en schoon maakte wisten wij meteen: dit is niet afval wat we tussen de klei vandaan halen, maar een stuk oer geschiedenis van het gebied.

 De vondst (de houten vorm) droeg voor ons bij aan het vertellen van een verhaal over de locatie waarvan het afkomstig was. Een oeroud natuurge- bied moest wijken voor onze snelweg. Iets wat bij ons veel vragen oproept zonder meteen te willen oordelen. Dit bracht ons in beweging om de vondst te gebruiken om het verhaal er achter te vertellen. Samen met de verkregen klei hebben wij dit tot kunstwerk gemaakt.

In het kunstwerk wordt het houten object vastgehouden door twee handen, een harde en een zachte hand. Wat doen ze nou precies? Werken de handen elkaar tegen? of helpen ze elkaar juist? Pakken de handen alles maar voor lief of willen ze het hout juist beschermen? Dit zijn vraagstukken waar wij mee rondlopen. Mogen we in de natuur maar alles pakken en naar onze hand zetten? Werken we daarmee met of tegen de natuur? Creëren we iets of maken we iets stuk? De handen zijn een verwijzing naar de handen in het werk van Henk Chabot maar staan ook voor het maakbare en de mogelijkheid tot aanpassen. Wij hopen dat de aanschouwer van het kunstwerk de schoonheid ziet maar ook daarbij deze of andere vragen durft te stellen.

Gemaakt door Bakkie Trots,
Kunstenaars assistent: Dian van der Toorn Kunstenaar/maker: Iris Veentjer
Oktober 2023

Kunstwerk

Date