Erasmus MC

In mei 2018 is de Daniël de Hoedkliniek verhuisd naar de nieuwbouw van het Eramus MC. Het gebouw uit 1960 moet in 2019 gesloopt worden. Gezien de wens om dit zo duurzaam mogelijk te doen is Buurman gevraagd om te inventariseren welke materialen geschikt zouden zijn voor hergebruik . Hieruit ontstond het idee om herkenbare medische materialen in een andere vorm en met een nieuwe bestemming terug te laten komen op de nieuwe locatie bij het Erasmus MC. Er werden mogelijkheden gezien voor de toepassing hiervan in het ontwerp van het nieuwe entreeplein.  Er is een voorstel gemaakt waarin aandacht was voor zitplekken, groen, aankleding, bewegwijzering en spelen. In het ontwerp stonden de wensen van de verschillende gebruikers centraal. Zoals medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. Het ontwerp bestond uit zit/speelobjecten die gemaakt zijn van de operatiearmen uit de Daniël de Hoedkliniek. In combinatie met oude brandweerslangen en bordjes van de bewegwijzering uit de kliniek leverde dit een zit/speelelement op met naar elkaar toe en van elkaar afdraaiende zitjes.  Om zo vrij te zijn om elkaar op te zoeken of juist iets meer afstand te nemen.

 

‘Er werd gevraagd om te inventariseren welke materialen geschikt zouden zijn voor hergebruik ‘

 

Er is een prototype gemaakt en goedgekeurd. Helaas is de realisatie van het ontwerp van het plein uiteindelijk toch niet door gegaan. Financiers vonden het inrichten van een buitenruimte met experimenteel materiaal een te groot risico en hebben voor een standaard inrichting gekozen.