Bakkie Trots

Iris staat met beide benen op de grond. In haar huidige projecten wel heel letterlijk: je kunt haar regelmatig met haar voeten in de volle grond vinden.
Voor Bakkie Trots speurt ze naar locaties die door middel van klei een ontstaansgeschiedenis kunnen vertellen. Nederland kent verscheidene landschappen die gevormd zijn door mensenhanden. Die ontstaan door complexe en abstracte processen, wat maakt dat deze niet toegankelijk en vaak onbegrijpelijk zijn. Met Bakkie Trots maakt ze van lokale klei koffiekopjes. Zo is een tastbaar design product ontstaan dat écht een verhaal vertelt over het ontstaan van grondlagen, land- en klimaat beheersing en duurzaamheid, maar door middel van een product waar de gebruiker verbinding mee voelt dat gemaakt wordt samen met sociale instellingen.

Interieur

Interieur

Date