Studio i focus

De focus van de studio ligt op ontwerpen voor een actieve en zinvolle deelname van iedereen aan het maatschappelijk leven. Het creëren van leef-, woon- en werkomgevingen waarin iedereen zichzelf kan zijn en in zijn of haar kracht staat. 

In ons werk staat het oorspronkelijke centraal. Niet kijken naar hoe je iemand kan aanpassen om deel te nemen, maar hoe je de omgeving zou kunnen aanpassen zodat iedereen (volwaardig) mee kan doen. Dit is op verschillende manieren terug te zien in de projecten. 


De ontwerpen ontstaan in samenspraak met de gebruiker, die actief wordt bevraagd naar zijn wensen en behoeften. Deze inventarisatie vormt de basis. Vervolgens wordt gekeken naar de samenhang tussen deze wensen, de omgeving en het materiaal. Daarbij kijken we voorbij beperkingen en willen we juist mogelijkheden creëren. Wij gaan daarbij niet uit van standaarden, maar richten ons op de specifieke eisen van de doelgroep en zijn omgeving. 


Dit resulteert in ontwerpen en toepassingen voor objecten, gebouwen, openbare ruimte en maatschappelijke projecten. Daarnaast geven we trainingen voor verschillende maatschappelijke doelgroepen, onder andere op het gebied van machinegebruik, meubelmaken, houtbewerken, keramiek en 3D-printen. 


Alles wat we ontwerpen wordt gemaakt zodat iedereen volwaardig mee kan doen in onze maatschappij. 


Studio i focus is opgericht door Iris Veentjer. Zij studeerde in 2014 af als interieurarchitect aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam, waarna ze haar eigen studio begon. In de eerste drie jaar werkte zij aan veelzijdige, kleine en grote,  projecten voor verschillende ontwerpstudio’s, architectenbureaus en andere bedrijven. Hierdoor ontwikkelde ze een brede kijk vanuit verschillende invalshoeken en ontwikkelde veel vaardigheden. 

Vanaf 2018 besloot ze dat het tijd was om meer vanuit haar eigen visie te gaan werken en het freelancen los te gaan laten. De focus kwam nu meer op de studio te liggen met daarbij passende projecten in de publieke en zorgsector.


Wij stellen altijd de behoefte en wensen van de gebruiker centraal.


Iris heeft als kind regelmatig te horen gekregen dat ze dyslexie heeft, dat ze daardoor niet zo is als anderen en daarom niet dezelfde kans heeft om te  slagen. Terwijl zij dit zelf niet zag als een belemmering, maar juist als een kans en een andere kijk op dingen. Toen ze op de kunstacademie in aanraking kwam met het lettertype Dyslexie van Christiaan Boer gaf dat haar ruimte om na te denken over hoe een beperking kan leiden tot een oplossing. 


Vanuit dit inzicht ontwierp zij een woning gebaseerd op 'denken met dyslexie'. Daarnaast ontwierp ze een folly in de openbare ruimte gebaseerd op het handgebaar ‘Grapje’ uit de gebarentaal voor doven en slechthorenden. Dit ontwerp vormde ook de basis voor de Talent Award die ze ontwierp voor de prijs van het International Comedy Festival. Hierna bleef Iris Veentjer zich verder verdiepen in de doelgroep van mensen met een beperking. Ze studeerde af met een meubellijn voor mensen met een beperking aan hun benen. Deze meubellijn is ontwikkeld na Iris' onderzoek naar de mens die in de ruimte reisde. 


We maken objecten en ontwerpen voor maatschappelijk relevante vraagstukken en vertalen die naar een concreet product.

 

In dat onderzoek kwam naar voren dat in de ruimte het fysieke lichaam van de reiziger erg verandert. Hierdoor wordt het lichaam beperkt. Denk hierbij aan beperkingen aan ogen, evenwichtsorgaan, problemen in de bloedsomloop en kracht in de benen. Hierdoor kwam zij tot een zeer interessante ontdekking die ze deelde met ESTEC: een reiziger die op aarde een beperking heeft, kan in de ruimte hiermee juist voordeel ervaren. Het bizarre is dat zij momenteel niet de kans krijgen om dit te bewijzen. Hier ligt de fundamentele basis waaruit blijkt dat een verandering in inzichten nodig is. Deze omschakeling is voor Iris de kern geworden van het opzetten van een ontwerpstudio.