In mei 2018 is de Daniël de Hoedkliniek verhuisd naar de nieuwbouw van het Eramus MC. Het gebouw uit 1960 moet in 2019 gesloopt worden. Gezien de wens om dit zo duurzaam mogelijk te doen is Buurman gevraagd om te inventariseren welke materialen geschikt zouden zijn voor hergebruik . Hieruit ontstond het idee o

In 2018 kreeg Studio i focus de vraag om mee te denken over een product op basis van de reststromen van een maatschappelijke buitenwerkplaats net buiten Rotterdam. Zij zochten een productieproces waarin, met gebruik van restmateriaal, een concreet, hoogwaardig product gemaakt kon worden. Door omstandigheden kon

Eén van de onderwerpen die in 2014 bij het afstuderen van Iris Veentjer aan bod kwam is het Mars One Project. Kijkend naar alle aspecten kan de volgende vraag gesteld worden: Is de definitie van de perfecte mens in alle omstandigheden hetzelfde? Uit onderzoek kwam naar voren dat mensen met een fysieke beperkin