Studio i focus

Een samenleving waarin voor iedereen een volwaardige plek is. Dat is de focus binnen de studio.  Met oog voor schoonheid in het ongewone.